Bilecik 1 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI BİLECİK ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
BİLECİK  ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Bilecik   Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu, 16/10/2022 tarihinde Bilecik Öğretmenevi Müdürlüğü adresinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 23/10/2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.
 
                                                                                                                                Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi
                                                                                                                               Yönetim Kurulu
 
 
GÜNDEM:
 
1. Açılış 
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın oluşması
4. Divanın gündemi okuması
5. Protokol konuşmaları
6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış