Bilecik 1 Şubesi

EĞİTİM-BİR-SEN BİLECİK ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİMİZ ÜYELERİMİZİN YOĞUN İLGİLİSİ VE DESTEĞİYLE DEVAM EDİYOR.....

EĞİTİM-BİR-SEN BİLECİK ŞUBEMİZ 3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİMİZ ÜYELERİMİZİN YOĞUN İLGİLİSİ VE DESTEĞİYLE DEVAM EDİYOR.....

İşyeri temslcilerimizin seçimiyle başlayan Demokresi Şölenimiz 17-23 eylül tarihlerinde Şube Kongre Delege başvurularının alınması ile devam edildi... İlçe Temsilciliği , Delege Seçim takvimi  ve oy kullanma kuralları ektedir.....

Delege Aday Listeleri Şube Bnamızda askıya çıkarılmıştır..

S.NO

SEÇİM

TARİH

BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATİ

YER

1

OSMANELİ-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

08.10.2018

Pazartesi

09:00-17:00

OSMANELİ HALK EĞİTİM MERKEZİ

2

KYK-TEMSİLCİĞİ SEÇİMİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

08.10.2018

Pazartesi

09:00-17:00

KYK İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

3

SÖĞÜT-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE  DELEGE SEÇİMİ

09.10.2018

Salı

09:00-17:00

SÖĞÜT HALK EĞİTİM MERKEZİ

4

İNHİSAR-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

09.10.2018

Salı

09:00-17:00

İNHİSAR ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU

5

BOZÜYÜK-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

10.10.2018

Çarşamba

09:00-17:00

BOZÜYÜK HALK EĞİTİM MERKEZİ

6

PAZARYERİ-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

10.10.2018

Çarşamba

09:00-17:00

PAZARYERİ ÖĞRETMENEVİ

7

GÖLPAZARI-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

11.10.2018

Perşembe

09:00-17:00

GÖLPAZARI ÖĞRETMENEVİ

8

YENİPAZAR-İLÇE TEMSİLCİLİĞİ VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

11.10.2018

Perşembe

09:00-17:00

YENİPAZAR ÖĞRETMENEVİ

9

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİLİK VE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

12.10.2018

Cuma

09:00-17:00

İ.İ.B.F. KONFERANS SALONU

10

MERKEZ İLÇE ŞUBE KONGRE DELEGE SEÇİMİ

12.10.2018

Cuma

09:00-17:00

EĞİTİM-BİR-SEN BİLECİK ŞUBESİ M.AKİF İNAN EĞİTİM SALONU

 

(Seçim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereği delege seçimlerinden yedi gün öncesinde şube binasına asılacak)

Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

 

 1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
 2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.
 3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.
 4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
 5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
 6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.
 7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
 8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.
 9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.
 10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.
 12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.
 13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.
 14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.
 15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.
 16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.
 17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.
 18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.